Composite Aspect

Composite Aspect Oy Ab är specialiserat på den högteknologiska kompositindustrin. Reparation och underhåll av kompositmaterial är vår kärnkompetens, och vår personal har genomgått specialutbildning i England. Kompositmaterial blir snabbt vanligare inom många industrier. Vi utför reparationer och säkerställer materialens funktionalitet.


Kompositmaterial har överlägsna egenskaper, till exempel styrka, flexibilitet och miljöbeständighet samt lämplighet för tillverkning av invecklade former. Dessa egenskaper har gett upphov till innovativa lösningar i helt nya branscher. Det amerikanska företaget Neptune Research Inc., NRI, är föregångare i branschen med sina kompositprodukter och metoder som har använts framgångsrikt i trettio år inom exempelvis process-, raffinaderi- och kemikalieindustrin. Kompositmetoder ger stora fördelar särskilt vid reparation och förstärkning av industriella rörledningar.


Composite Aspect Oy Ab betjänar den finländska industrin och infrastrukturen med Neptune Research Inc. produkter. Vi erbjuder alternativa lösningar för underhåll och reparation av industriella rörledningar.