Betong reparationer

Betong är det vanligaste byggnadsmaterialet i de flesta konstruktioner i vårt samhälle. Broar, hus och infrastruktur byggs i betong, som är ett kostnadseffektivt och användbart byggnadsmaterial, men som ofta kräver omfattande reparationer. Betong är exempelvis känsligt för bland annat korrosion. Reparation av betongkonstruktioner med konventionella metoder är vanligtvis ett omfattande och tidskrävande projekt, vilket i sin tur medför höga kostnader.

Composite Aspects metoder är en revolutionerande nyhet inom reparation och förstärkning av betongkonstruktioner. Med dessa metoder försvinner behovet av tillfälliga stödkonstruktioner, nya former, långa serviceavbrott och betydande arbetskostnader i praktiken helt och hållet.

Metoderna bygger bland annat på kompositmaterialens styrka och beständighet i krävande miljöer samt på möjligheten att förstärka och reparera objekt med krävande former. Därför är lösningen konkurrenskraftig och framför allt kostnadseffektiv. Metoden ger också ett långlivat, starkt och visuellt tilltalande resultat. Därför är vi på Composite Aspect övertygade om att högklassiga kompositmaterial kommer att vara en allt viktigare faktor inom reparationer av betongkonstruktioner i framtiden.

Composite Aspect samarbetar med NRI, ett företag från USA, som levererar material och ansvarar för noggranna beräkningar av materialanvändning och hållfasthet. NRI:s produkter är ytterst väl testade och certifierade. Composite Aspect är NRI:s representant i Finland.