Reparation av rörsystem

Konventionella rörreparationer förutsätter att processerna stoppas och rörledningarna töms, så att det blir möjligt att reparera de defekta komponenterna genom att svetsa eller byta ut dem. Underhållsavbrott i processerna är ofta dyra och aldrig önskvärda.
Composite Aspect använder metoder som bygger på det amerikanska företaget NRI:s kompositmaterialbaserade metoder för att reparera rörsystem och behållare. Med dessa metoder lindas de trasiga rören in med specialtillverkad glasfiberkomposit som härdas med vatten. Konstruktionen är mycket stark och lätt att forma efter objektets former och typ. Flänsar, T-förgreningar eller böjar i rören är inget problem för oss.

När reparationerna utförs med dessa material och metoder, behöver processerna vanligen inte stoppas eftersom inget arbetsmoment hettar upp rören eller kräver att rör kapas. Andra utmärkta fördelar är att materialet som används för reparation är lätt och beständigt för yttre omständigheter. När Composite-Guard™-ytbeläggning används får materialet utmärkt hållbarhet exempelvis mot aggressiva kemikalier och mekanisk korrosion samt utmärkt brandmotståndsförmåga. I objekt med höga temperaturer används metoden Thermo-Wrap™, som tål en kontinuerlig temperatur på upp till 149 grader.

De specialutvecklade materialen från NRI kan användas på ett brett urval rörledningar, applikationer och installationer. De kompositmaterial som används vid reparationen bestäms enligt kraven på styrka och enligt objektets tekniska specifikationer och miljö. Ytterligare en bestämmande faktor är om reparationen är avsedd att vara tillfällig eller permanent. Vid behov ges en garanti som täcker flera årtionden. NRI:s certifierade produkter har testats grundligt av tredje part (med testtryck upp till 600 bar), och för varje reparation görs hållfasthetsberäkningar enligt standarderna ISO TS24817, ASME PCC-2 och ASME B31.