Läckagereparationer

Composite Aspect utför reparation av läckor i rörsystem som jourverksamhet. När det gäller att reparera en läcka måste man vanligen använda dyra byglar och ofta även tillfälliga lösningar. Med våra kompositmaterialbaserade metoder kan läckor i rörsystem repareras ända upp till sjutton bar med en innovativ lösning – Composite Clamp, en bygel med en mycket låg profil. Läckan stoppas med Composite Clamp, som sedan lindas in i kompositmaterial.

På detta sätt kan läckan repareras permanent. Även denna reparationsåtgärd uppfyller kraven i standarderna ISO TS24817, ASME PCC-2 och ASME B31.