Kompositreparationer

Kompositmaterial har revolutionerat många olika industrier under de senaste decennierna, och med största sannolikhet kommer de att bli avsevärt vanligare också inom helt nya och mer vardagliga tillämpningar.

I takt med den ökade användningen av dessa lätta och starka material som kan användas i otaliga tillämpningar har också behovet av underhåll, service och reparation ökat. Reparation särskilt av kol-, aramid- och glasfiberkomponenter kräver emellertid exakt rätta metoder, fördjupade kunskaper och rätt utrustning. Vi på Composite Aspect är specialiserade just på denna del av kompositbranschen. Vi satsar kontinuerligt på att fördjupa vårt kunnande, utveckla våra metoder och skaffa ännu mer erfarenhet inom kompositreparationer.

Vårt starka kunnande inom kompositreparationer bygger på vår erfarenhet av reparationer framför allt inom den marina kompositindustrin. Vi deltar regelbundet i fortbildning bland annat hos Dark Matter Composites i England för att kunna använda de senaste metoderna för användning och reparation av de mest avancerade högteknologiska kompositmaterialen.

Användningen av kompositmaterial ökar explosionsartat inom bland annat:

Flygindustrin
Satellit & rymdfart
Marin industri
Maskinindustri
Transport
Sport & motorsport
Infrastrukturreparationer
Rörreparationer- Composite Aspect Oy Ab är av försäkringsbolagen godkänt kompositreparationsföretag