Förstärkning av rörsystem

Ofta behöver industriella rörsystem förstärkas. Kompositmaterial lämpar sig utmärkt för detta. De säkerställer industrianläggningens funktionssäkerhet och tryggar produktionen utan avbrott i processerna.
För de material som Composite Aspect använder görs alltid hållfasthetsberäkningar enligt standarderna ISO TS24817, ASME PCC-2 och ASME B31. När uppdraget är att förstärka rörsystem under underhållsavgrott, arbetar Composite Aspect i nära samarbete med industrianläggningens inspektions- och underhållsavdelningar. Våra kompositmaterialmetoder ger en snabb lösning och en lång livscykel för rörsystemet.

Materialleverantören NRI är världskänd i många industribranscher som föregångare. Företagets metoder har använts i flera årtionden särskilt inom raffinaderi-, offshore- och petrokemiindustrin samt i infrastrukturobjekt och gasrörsystem av alla typer.
Flänsar, t-förgreningar eller böjar i rören är inget problem för oss. Med konvetionella metoder är förstärkningar av behållare ofta problematiska, men med kompositmaterialmetoder kan dessa arbeten utföras effektivt. När förstärkningen utförs med dessa material och metoder, behöver processerna vanligen inte stoppas eftersom inget arbetsmoment hettar upp rören eller kräver att rör kapas.

Andra utmärkta fördelar är att materialet som används för reparation är lätt och beständigt för yttre omständigheter. När Composite-Guard™-ytbeläggning används får materialet utmärkt hållbarhet exempelvis mot agressiva kemikalier och mekanisk korrosion samt utmärkt brandmotståndsförmåga. I objekt med höga temperaturer används metoden Thermo-Wrap™, som tål en kontinuerlig temperatur på upp till 149 grader.
När det gäller att reparera rörsystem och behållare ger kompositmaterialmetoder rörsystemets användare betydande fördelar jämfört med konventionella metoder. Snabb reaktionsförmåga och högklassiga metoder och material är kännetecknande för Composite Aspect Oy Ab:s verksamhet.