Putkien korjaukset

Tavanomaiset putkikorjaukset edellyttävät että prosessit pysäytetään ja putkistot tyhjennetään, jotta vioittuneet komponentit voidaan korjata hitsaamalla tai vaihtamalla ne uusiin. Huoltokatkokset prosesseissa ovat
usein kalliita, ja siksi ne eivät ole toivottuja. Composite Aspect käyttää putkistojen ja säiliöiden korjauksissaan amerikkalaisen NRI-yrityksen komposittimateriaaleihin perustuvia menetelmiä. Näissä menetelmissä vioittuneet putket kääritään erikoisvalmisteiseen
lasikuitukomposiittiin joka kovetetaan vedellä. Rakenne on hyvin vahva ja se on helppo muotoilla kohteen muotojen ja tyypin mukaan.

Laippa, T-haara tai mutka putkessa ei ole meille ongelma. Kun korjaukset tehdään näillä materiaaleilla ja menetelmillä, ei prosesseja useimmiten tarvitse pysäyttää, koska mikään työvaihe ei kuumenna putkia eikä vaadi putkien leikkaamista. Muita ehdottomia etuja ovat korjaukseen käytetyn materiaalin keveys ja olosuhteiden kesto. Kun käytetään Composite-Guard™-pinnoitusta, materiaalilla on erinomainen kestävyys esimerkiksi aggressiivisia kemikaaleja ja mekaanista korroosiota vastaan sekä erinomainen palonkesto. Korkeiden
lämpötilojen kohteissa käytetään Thermo-Wrap™ menetelmää, joka kestää 149 asteen jatkuvan lämpötilan. NRI:n erikoisvalmisteiset materiaalit soveltuvat laajalle valikoimalle erilaisia putkijärjestelmiä, sovelluksia ja asennuksia.

Korjauksiin käytettävät materiaalit määritetään toivotun rakennelujuuden sekä kohteen teknisten määritysten ja ympäristön mukaan. Määrittelyssä huomioidaan myös onko korjauksen tarkoitus olla väliaikainen vai pysyvä. Tarvittaessa annetaan kymmenien
vuosien takuu. NRI:n sertifioidut tuotteet ovat läpäisseet perusteelliset kolmannen osapuolen suorittamat testit (jopa 600 bar testipaine) ja jokaiselle korjaukselle tehdään lujuuslaskelmat ISO TS24817, ASME PCC-2 sekä ASME B31-standardien mukaan.