Putkien vahvistukset

Usein teollisuuden putkistoja halutaan vahvistaa. Komposiittimenetelmät soveltuvat tähän mainiosti. Ne varmistavat teollisuuslaitoksen toimintavarmuuden ja turvaavat tuotannon ilman katkoksia prosesseissa.
Composite Aspectin käyttämille komposiittimenetelmille tehdään aina lujuuslaskelmat ISO TS24817, ASME PCC-2 ja ASME B31-standardien mukaan. Kun kyse on putkistojen vahvistuksista huoltokatkojen aikana, toimii Composite Aspect läheisessä yhteistyössä teollisuuslaitosten tarkistus- ja ylläpito-osastojen kanssa. Komposiittimenetelmämme antavat nopean ratkaisun ja pitkän eliniän putkistolle.

Materiaalitoimittaja NRI on maailmalla tunnettu edelläkävijänä monella eri teollisuudenalalla. Yrityksen menetelmillä on vahvistettu putkia vuosikymmenten ajan etenkin jalostamo-, offshore-, petrokemiateollisuudessa sekä infrastruktuurikohteissa ja kaiken tyyppisissä
kaasuputkistoissa. Laippa, T-haara tai mutka putkessa ei ole meille ongelma. Perinteisillä menetelmillä säiliöiden vahvistukset ovat usein ongelmallisia, mutta komposiittimenetelmillä ne voidaan suorittaa tehokkaasti.
Kun vahvistus tehdään näillä materiaaleilla ja menetelmillä, ei prosesseja useimmiten tarvitse pysäyttää, koska mikään työvaihe ei kuumenna putkia eikä vaadi putkien leikkaamista. Muita ehdottomia etuja ovat korjaukseen käytetyn materiaalin keveys ja olosuhteiden kesto.

Kun käytetään Composite-Guard™-pinnoitusta, materiaalilla on erinomainen kestävyys esimerkiksi aggressiivisia kemikaaleja ja mekaanista korroosiota vastaan sekä erinomainen palonkesto. Korkeiden lämpötilojen kohteissa käytetään Thermo-Wrap™ menetelmää,
joka kestää 149 asteen jatkuvan lämpötilan. Putkistojen ja säiliöiden korjauksissa komposiittimenetelmät ovat vaihtoehto joka antaa putkiston käyttäjälle huomattavat edut perinteisiin menetelmiin verrattuna. Nopea reagointi sekä suorituskykyiset menetelmät ja materiaalit
ovat tunnusmerkkejä Composite Aspect Oy Abn toiminnalle.